Werken is een kunst

Vandaag op de dag van de arbeid, geen doorwrochte analyses over lege managementtaal of psychologische mechanismen die ons op de werkvloer parten spelen. Hoewel de termen macht en burnout hoog op [...]