fbpx

Fitch je talent

411 geïnspireerde lezers

In de afgelopen weken hebben honderden Oranje fans over het hele land de Fitch voetbalpersoonlijkheidsanalyse ingevuld. In het tenue van Klaas-Jan of Dirk Kuyt hebben we onze mannen aangemoedigd. Het is tijd om de balans op te maken. Vinden we bewijs voor de door Fitch gestelde voorspellingen? Wat leert een simpele persoonlijkheidstest ons over talentmanagement?

In de blog “Waar winnen we de oorlog mee?” leggen we de vergelijking tussen voetbal en het zakenleven. Daarin doen we enkele aannames vanuit onze overtuiging dat de verschillende afdelingen binnen het zakenleven (front, middle, back office) om verschillende type persoonlijkheden vraagt. Aan de hand van de resultaten van de voetbalpersoonlijkheid-analyse kunnen we onze aannames testen. Wat laten de resultaten zien?

ROLLEN IN BEDRIJVEN

We hebben alle kandidaten (n = 435) die de voetbalpersoonlijkheidsanalyse hebben doorlopen ook gevraagd aan te geven:

  • … binnen welke soort afdeling ze actief zijn
  • … hoe goed ze presteren in hun functie

Als we deze resultaten afzetten tegen de analyse van hun voetbalpersoonlijkheid, komt de volgende verdeling naar voren:

Spelverdelers en afmakers zijn succesvol in de front office. Ze ontginnen nieuwe terreinen en weten met succes nieuwe orders binnen te halen. Teamspelers en steunpilaren voelen zich echter beduidend minder thuis in de snelle en targetgerichte front office.

Teamspelers zijn juist het beste op hun plek op de middle office: daar waar het collectief voorop staat en ze zich sterk kunnen maken voor het belang van anderen. Afmakers kunnen op de middle office hun ei weer niet kwijt. Ze willen zelf scoren en in de spotlight staan.

Bij goed functionerende back offices draait het vooral om de organisators, degenen die belang hechten aan structuur en een goede voorbereiding. Creatievelingen en solisten voelen zich juist zeer ongelukkig binnen de strakke richtlijnen en procedures van de backoffice.

 

WELKE LERING KUNNEN WE HIERUIT TREKKEN?

De resultaten onderstrepen met dubbele streep hoe belangrijk het is dat je talenten op functies afstemt. Er bestaan geen slechte medewerkers, er bestaan alleen slechte “fitches”: medewerkers die met hun talenten niet goed afstemmen op de eisen van de functie. Daarmee wordt de essentie van talentmanagement mooi bloot gelegd. Het is van enorm belang dat HR functionarissen, maar ook directeuren en managers, zich bezig houden met:

  1. het ontdekken van talenten bij medewerkers, én,
  2. het onderscheiden van specifieke succesfactoren van iedere functie, én,
  3. het op elkaar afstemmen (managen) van talenten en functies.

Talentmanagement blijft voor veel managers een vaag begrip. Op de markt zijn voldoende instrumenten aanwezig om talenten bij medewerkers te ontdekken. De basis begint echter bij het begrip dat succes afhankelijk is van de combinatie tussen talent en context: Fitch je talent.

411 geïnspireerde lezers
plaatje van theekopje, koekje en opengeslagen boeke met de fitch penbeatles aan het muziekmaken