fbpx

Wat is persoonlijk leiderschap?

613 geïnspireerde lezers

Persoonlijk leiderschap is tegenwoordig de modeterm die we in de kantoorwandelgangen rond horen zoemen. Maar waar hebben we het eigenlijk over als we spreken over ‘persoonlijk leiderschap’? Wat is het effect ervan, en is het aan te leren? Persoonlijk leiderschap is niet hetzelfde als leiderschap. Het is er een belangrijk deel van, misschien zelfs wel de kern. Laten we eens verder inzoomen op het begrip persoonlijk leiderschap.

Wat is persoonlijk leiderschap? | Ik heb invloed op wat mij overkomt

Persoonlijk leiderschap kun je definiëren als het vermogen zelf richting en sturing te geven aan het leven. Daarvoor spelen twee menselijke processen een belangrijke rol. Ten eerste is het van belang dat je gelooft (terecht of onterecht) dat je zelf richting kunt geven aan je eigen leven. Dat je invloed hebt op wat je overkomt. Ten tweede is het belangrijk dat je dat geloof omzet in daden en acties. Met deze acties probeer je jouw leven richting te geven.

De ledenpop gaat zijn persoonlijk leiderschap vergroten

 

Zelf-effectiviteit | Synomiem van persoonlijk leiderschap

Het geloof invloed te hebben op wat je overkomt noemen we in de wetenschap: “self-efficacy”, ofwel “zelf-effectiviteit” (Bandura, 1977). Iemand met veel zelf-effectiviteit heeft een groot gevoel van controle over het leven. Hoe sterk mensen een gevoel van zelf-effectiviteit ervaren, verschilt van individu tot individu. Het duidelijkste voorbeeld van zelf-effectiviteit is het besturen van een auto. Aan het stuur trekken geeft direct resultaat, de auto rijdt naar links of rechts. Wie een voertuig bestuurt geeft zelf richting aan de situatie, en ervaart op dat moment een gevoel van zelf-effectiviteit.

Hoewel bijna iedereen een basis van zelf-effectiviteit ervaart bij het besturen van een auto, geldt dat niet voor meer complexe dynamieken zoals de koers van een privérelatie of carrièrepad. Sommigen kunnen op die gebieden sterk het gevoel hebben dat ze machteloos zijn. Ervaren dat hun pogingen om invloed uit te oefenen niets uithalen. Anderen hebben juist heel duidelijk het idee dat zij aan het stuur staan van hun eigen leven, ook in meer complexe situaties.

Zelf-effectieve mensen zijn rijker en gelukkiger

Uit onderzoek blijkt dat zelf-effectiviteit samenhangt met geld en geluk. Mensen die hoog scoren op een gevoel van zelf-effectiviteit verdienen meer geld en zijn gelukkiger dan mensen die laag scoren op zelf-effectiviteit. Uit een studie van Fitch onder 257 HBO werkenden blijkt dat inkomen samenhangt met maandinkomen:

Hoe kun je je persoonlijk leiderschap vergroten?

Het unieke kenmerk van zelf-effectiviteit is dat het gevoel ‘controle te hebben over het eigen leven’ al invloed heeft op de mate waarin we ook daadwerkelijk succes in het leven hebben. Kunnen we een gevoel van zelf-effectiviteit dan ook vergroten? Dat is nog niet zo eenvoudig. Het gevoel van zelf-effectiviteit is sterk gegrond in het geloof dat we invloed hebben. Maar hoe beïnvloed je dit? Dit geloof is enerzijds verankerd in onze genen. Anderzijds, en dit is misschien nog wel belangrijker, wordt het sterk gevormd door alle ervaringen én alle feedback op deze ervaringen die we gedurende onze levensloop hebben opgedaan.

Iemand die heel vaak positief is beoordeeld bij alles wat hij ondernam (hard: geld, winst, goals, maar ook zacht: complimenten, aandacht) heeft een sterk gevoel van zelf-effectiviteit: immers, bij alles wat hij aanraakte werd de persoon gefêteerd. En andersom, iemand die continu de deksel op zijn neus heeft gekregen, zal niet snel een vinger meer uit durven steken. Geloof dat is opgebouwd uit jarenlange ervaring buig je niet om in een dag of twee.

Persoonlijk leiderschap vergroten? Bouw een nieuw CV met positieve ervaringen!

Maar er is hoop. Door parallel aan dit vastgeroeste geloof een nieuw ‘cv’ op te bouwen van ervaringen die leiden tot positieve feedback (en met positief wordt dus geen goed of fout bedoeld, maar feedback die laat zien dat jouw actie effect heeft), kun je tegenwicht gaan bieden. Hier is echter wel een lange adem voor nodig. Terugslag ligt op de loer. Het is belangrijk om te beginnen bij kleine dingen als het stellen van een vraag (en waarop een antwoord volgt) of het geven van een compliment. Zo vergroot je langzaam je gevoel van zelf-effectiviteit. En hoe groter je dat gevoel maakt, hoe effectiever je daadwerkelijk in het leven komt te staan.

Tijd om eens een flinke draai aan het stuur te geven?

 

Persoonlijk leiderschapsprogramma voor jonge professionals

Fitch staat voor ‘fit’ en ‘match’. We helpen je de fit tussen je talent en je dingen die je onderneemt te verbeteren. Hoe staat het met jouw Fitch? Schrijf in je voor ons unieke Persoonlijk Leiderschapsprogramma, op maat gemaakt voor jonge professionals die vastlopen of meer uit hun talent willen halen! Lees meer

 

Training persoonlijk leiderschap

613 geïnspireerde lezers
fitch ledenpop ligt in bed terwijl wekker gaat. Hij heeft moeite met opstaan en blijft lekker nog even snoozen.