FITCH METHODE

 

De Fitch Methode, een psychologisch en linguïstisch ordeningssysteem, is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Aan de hand van online analysevragen brengen we in kaart:

  1. Welke eigenschappen iemand bezit (gedrag) 

  2. Wat hij belangrijk vindt (waarden) 

  3. Wat belangrijk is in zijn werk (functie)

Het unieke van de Fitch Methode is dat je medewerkers kunt afzetten tegen functies, competenties of organisatieculturen. Zo kunnen we snel in kaart brengen waar mogelijkheden voor ontwikkeling liggen, wie goed bij welke functie past, hoe iemand op bepaalde competenties aansluit et cetera. De Fitch Methode blijft niet steken bij beschrijvingen, maar biedt concrete handvatten om actie te ondernemen. Bovendien is de Fitch Methode gestoeld op een rijke database van gedragskenmerken, zodat onze resultaten gemakkelijk te vertalen zijn naar de concrete vraag. Lees meer...


* Zelf de Fitch Methode in huis? Lees meer over onze Fitch Methode Certificering!