Ontstaan van Fitch

Hoe is Fitch ontstaan? Ik neem je mee op reis die ik een aantal jaar voorafgaand aan de lancering van Fitch maakte.

“Tijdens mijn researchmaster psychologie was ik nog volop op zoek naar het pad dat ik wilde wandelen na mijn studie. Maar antwoorden vond ik niet. De studie beviel mij matig: veel boeken, nog meer studenten, maar weinig bezieling. Ik miste een leermeester die me uitdaagde om het beste uit mezelf te halen. Onderzoek doen vond ik in de kern iets machtigs: een fenomeen van alle kanten bestuderen, tot je begrijpt hoe het werkt en hoe je het kunt beïnvloeden. Toch miste ik op de universiteit de pragmatische uitwerking: het toepassen van je zelfbedachte theorie in praktijk.”

Het leven is een speeltuin

“Tussen twee semesters van mijn master in liftte ik naar Kopenhagen. Ik kwam met extreemlinks georiënteerde mensen in aanraking en heb demonstraties en beruchte krakerspanden bezocht in Christiania. Omdat ik zelf geen politieke voorkeur had, heb ik het vooral als onderzoekende buitenstaander beleefd. Met die blik beleefde ik ook de terugreis. Ik stapte in bij artsen, oma’s, kippenslachters en een zakenman.”

“het leven er is om kansen uit te proberen en om dromen te concretiseren”

“Zo ontmoette ik de directeur van de Freia Groep, Albert-Jan Postma. Hij was op de weg terug naar Groningen van een zakencongres uit Kopenhagen. De lange zit gaf ons de tijd om vele onderwerpen aan te snijden. In de gesprekken probeerde ik het verhaal achter deze man te ontdekken: hoe was hij zo succesvol geworden? Hij maakte me duidelijk, zonder daar bewust de nadruk op te leggen, dat het leven er is om kansen uit te proberen en om dromen te concretiseren. Het leven is een speeltuin voor degenen die lef en moed tonen. Dat uitgangspunt inspireerde mij enorm.”

Je creëert je eigen speelgoed

“In de weken die volgden waarin ik de weinig inspirerende studie weer oppakte, speelden onze gesprekken zich nog regelmatig opnieuw af in mijn hoofd. Toen ondernam ik actie. Ik zocht opnieuw contact met hem op.

Het ontstaan van fitch begon met een e-mail waarin Nicolas Pop contact zocht met zijn liftgever Albert-Jan Postma.

Die stap gaf een grote draai aan mijn leven. In één van zijn vele bedrijven ben ik onderaan als stagiair begonnen. Na mijn studie ben ik als junior-onderzoeker bij hem aan de slag gegaan. Het was mijn taak om een bestaand persoonlijkheidsmodel op bruikbaarheid te onderzoeken, het model waaruit ik later de Fitch Methode zou ontwikkelen. Ik werd onderdeel van een team dat een veelbelovend concept in de wereld moest zetten. Ondertussen voerde ik af en toe nog voedende gesprekken met mijn nieuwe leermeester die op afstand het concept nauwlettend volgde. Mijn persoonlijke ontwikkeling begon nu pas echt vorm te krijgen.”

Je leert nooit lopen zonder te vallen

“Toch besloot ik na een half jaar mijn contract in te leveren en voor mezelf te beginnen. Als junior-onderzoeker had ik te weinig invloed op de koers van het bedrijf. Ik was te eigenzinnig om andermans tempo en ideeën te volgen. Ook had een nieuw idee mijn brein postgevat: ik wilde mensen geld leren uitgeven. Het waren de jaren van de kredietcrisis. De studiefinanciering stond ter discussie. Studenten dreigden flinke schulden op te bouwen. In mijn directe omgeving merkte ik de behoefte: hoe krijg je een gezonde financiële huishouding voor elkaar? Spender werd geboren.

‘Ik was te eigenzinnig om andermans tempo en ideeën te volgen.'

Ik kan me herinneren dat ik enigszins beschroomd op zijn deur aanklopte om mijn aanstaande beslissing mede te delen. Tot mijn verbazing reageerde hij zeer positief. Met pretoogjes gaf hij aan dat hij de stap alleen maar aanmoedigde.

Bij mijn afscheid vertelde ik hem dat hij me altijd kon benaderen wanneer hij het psychologisch model toch op een andere manier in de markt wilde zetten dat tot dan toe getracht werd.”

In een speeltuin hoor je te ploeteren

“Twee jaar heb ik me beziggehouden met het nieuwe concept Spender. Ik ontwikkelde een digitaal huishoudboekje, en gebruikte mijn opgedane kennis van het persoonlijkheidsmodel om verschillende type ‘spender-persoonlijkheden‘ te onderscheiden.

Het concept kwam echter niet van de grond omdat de behoefte niet alleen door mij werd opgemerkt: de grote banken maakten vlak voor de lancering van mijn bedrijf een paar miljoen vrij om hun eigen digitale huishoudboekjes te bouwen. Daarnaast realiseerde ik dat het grondbeginsel van mijn filosofie vloekte met de businesscase: mijn doelgroep had geen geld te besteden, alleen via subsidies kon ik het bedrijf Spender bouwen. Ik wilde mijn doelgroep echter juist financieel zelfstandig maken. Hoe kon ik dan verantwoorden dat mijn bedrijf zelf van subsidies afhankelijk was?

Parallel aan mijn eigen onderneming hield ik de gesprekken met mijn Albert-Jan in stand. Op het moment dat ik steeds beter inzag dat Spender geen kans van slagen maakte, kwam hij met een nieuw aanbod. Ook zijn eerste concept rondom het persoonlijkheidsmodel was niet aangeslagen. Of ik een tweede poging wilde wagen, nu alleen als eindverantwoordelijke.”

Het ontstaan van Fitch

“Ik was gevleid door zijn aanbod. Tegelijkertijd was ik intussen verslingerd aan mijn onafhankelijkheid. Omdat het persoonlijkheidsmodel me echter zeer intrigeerde, én de groei van Spender stagneerde, ging ik op zijn verzoek in. Ik stelde één voorwaarde: ik wilde als zelfstandig ondernemer het nieuwe bedrijf opzetten, hij zou als investeerder fungeren. Zo behield ik mijn gewaardeerde onafhankelijkheid. Hij ging op het aanbod in.

Twee jaar lang heb ik met mijn eigen netwerk van jonge kunstenaars, IT'ers en wetenschappers aan het persoonlijkheidsmodel gesleuteld.

3 september 2013 lanceerde ik Fitch.”

Het ontstaan van fitch ging samen met de lancering van een website. De eerste versie van de website zag er erg chique uit.

Op de hoogte blijven van de ont-wikkelingen van fitch?


Begin vandaag: schrijf je in voor onze blog!

De officiele Fitch blogs laten je de wereld zien door een Fitch-bril. Nicolas neemt je maandelijks mee op psychologische ontdekkingsreis! Schrijf je in voor onze blog!

Gerelateerde inspiratie

#blogging

Laten we kennis maken!

Mooi, je wilt aan de slag. Daarmee zet je een belangrijke eerste stap! Kom in contact met Femmie! Ze bezit heel veel antwoorden en kan je veel vertellen over wat we voor je kunnen betekenen.

Femmie Jansen

Fitch Psycholoog