Teambouwer

Synergie (Grieks: synergia, samenwerking) is een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen.

Van goede ingrediënten naar een goed recept

  • Persoonlijke begeleiding psycholoog
  • Van drijfveren naar talent
  • Kosten: € 2.000 incl. Persoonlijkheidsonderzoek teamleden

Een succesvol team

Organisaties bestaan uit een of meerdere teams. Ook voor deze organisaties geldt daarom de vraag; hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het ideale team hebben om de beste prestaties te behalen?

Een succesvol team vormen van verschillende persoonlijkheden is een uitdagend proces. De garantie van goede ingrediënten maken namelijk nog geen goed recept. Door de samenwerking met anderen aan te gaan kunnen we onze ambities vergroten. De vraag is alleen; met wie kan ik het beste de samenwerking aangaan? Hoe kunnen we de samenwerking verbeteren indien deze niet lekker loopt?

In een tijd dat we steeds meer uitgaan van zelfsturende teams is het belangrijk dat we de verschillende persoonlijkheden in ogenschouw nemen. De Fitch Teambouwer biedt een pragmatische en objectieve basis om een team samen te stellen, rekening houdend met de kwaliteiten en allergieën van alle teamleden. In de aaneensluitende teamtraining van één dag gaan we aan de slag met verschillende karakters, door expres de synergieën en botsingen op te zoeken. Ook beoordelen we het team alsof het één individu betreft: waar ligt haar kracht? Waar is ze kwetsbaar? Waar ligt haar potentie?

Persoonlijkheidsonderzoek van Fitch voor team samenstellen

Ieder mens is anders. Ieder mens zal de ander als zijn gelijke benaderen. Juist daar ontstaat vaak wrijving. Andere mensen hebben andere motieven dan jij en deze realisatie legt een grondhouding voor samenwerking. Een ander brengt andere kwaliteiten, maar ook andere kwetsbaarheden mee. En juist dat maakt het vormen van een team zowel een uiterst uitdagend én waardevol proces.