fbpx

Fitch Methode

Fitch-methode

De mens in kaart met de Fitch Methode

De Fitch Methode is in 1980 in samenwerking met de Universiteit Utrecht tot stand gekomen. Het individu wordt op drie niveaus in kaart gebracht:

  1. Welke eigenschappen laat iemand zien? | Gedrag
  2. Waar krijgt iemand energie van? | Waarden
  3. Welke competentie wordt in het werk gevraagd? | Competentie

De methode rapporteert geen stereotypen zoals de gemiddelde kleurkaart. Het geeft een nauwkeurige schets van de dynamiek van de persoonlijkheid van het individu. De methode wordt veelvuldig ingezet bij selectiegesprekken. Past het gedrag dat iemand vertoont bij wat de functie vraagt? Ook wordt de methode veel gebruikt bij persoonlijke ontwikkeling: laat iemand gedrag zien waar die persoon zelf energie van krijgt?

Opbouw Fitch methode 1
Opbouw Fitch methode 2
opbouw fitch methode quadrant
Opbouw Fitch methode quadrant

Opbouw Fitch Methode

Het model verdeelt gedrag over twee dimensies. Dynamisch gedrag kan worden onderscheiden van stabiel georiënteerd gedrag. Beweging en vernieuwing staat tegenover verdieping en verbinding. Gedrag gericht op de relatie wordt onderscheiden van inhoudelijk gedrag gericht op het zelf en de taak.

Uit deze twee dimensies ontstaan vier kwadranten die ieder een belangrijk aspect van het menselijk gedrag beschrijven: hoe verhoud ik mij tot de buitenwereld (geel; extravert)? Hoe verhoud ik mij tot de ander (blauw; samengericht)? Hoe verhoud ik mij tot de taak (groen; taakgericht)? Hoe verhoud ik mij tot mijzelf (rood; autonoom)?

Binnen ieder kwadrant kun je tot slot onderscheid maken tussen sturend en ondersteunend gedrag. Binnen de kwadranten staat op deze manier het in gang zetten van mensen en/of zaken versus het zelfstandig oppakken en uitvoeren van werkzaamheden. Deze dimensies bepalen de acht basisrollen waar het menselijk gedrag in kan worden georganiseerd.

Krachtig versus kwetsbaar gedrag

Iedere kracht bezit een kwetsbaarheid. Iedere kwetsbaarheid is een kracht. De Fitch methode biedt een interessant perspectief op de effectiviteit van gedrag en de bijbehorende gedragsstijl. De methode maakt een expliciet onderscheid tussen effectieve en ineffectieve gedragsvormen. Ook brengt het onderscheid aan tussen aangeleerd gedrag en intrinsiek gedrag. Op deze wijze kan iets worden gezegd over de authenticiteit van het gedrag. Tot slot legt de methode gevaren bloot met betrekking tot complementair gedrag.

Fitch Certificering

De resultaten van de Fitch Methode kunnen alleen worden toegelicht en besproken door iemand met een geldige Fitch Certificering. Fitch organiseert halfjaarlijks Fitch-certificeringstrajecten voor professionals die met de Fitch Methode willen werken. Dit certificeringstraject bestaat uit 8 dagdelen, verdeeld over 4 dagen.

Matchingtool: persoonlijkheid x functie

Met de methode kun je gemakkelijk inzicht krijgen in de eigenschappen en drijfveren van sollicitanten. Sollicitanten worden gescreend op voorkeursgedrag, kwetsbaarheden en ontwikkelpotentie.

Ook kun je het gewenste profiel van een vacante functie opstellen met de methode. Door de belangrijkste eigenschappen van de functie met cultuuraspecten samen te voegen, ontstaat een functieprofiel.

En dan kan het matchen beginnen. Welke sollicitant bezit de grootste ‘fit’ bij de functie? Wat is groeiperspectief dat je van een sollicitant kunt verwachten?

Ontwikkeltool: kracht x energie

De essentie van persoonlijke ontwikkeling ligt bij het bewust maken welke talenten iemand bezit. En van welke eigenschappen iemand energie krijgt.
De Fitch Methode maakt op heldere wijze inzichtelijk welke eigenschappen iemand goed afgaan en energie opleveren, welke eigenschappen en gedragsstijl energie kosten én welke eigenschappen iemand kan ontwikkelen om gelukkiger en effectiever te worden.

Deze manier van werken kan ook worden toegepast op teams en organisaties. Waar zitten de groeimogelijkheden van een team? Wat is haar kracht? Waar is ze kwetsbaar? Door een team of organisatie als een organisme te benaderen kan op dezelfde wijze worden geanalyseerd waar de kwaliteit en energie zit, en waar deze verloren gaat.

Meer weten over…

Lees verder over…

Verdiep je kennis met…

zwarte driehoek