Fitch Intervisie

Bevorder je deskundigheid in de Fitch methodiek tijdens de Fitch Intervisiemiddagen. Verdiep je theoretische kennis en leer samen met andere Fitch Masters de methode (nog) beter te doorgronden en toe te passen.

Inschrijven Fitch Intervisie

  • themagestuurd
  • onder leiding van Nicolas Pop
  • 1 middag, 4 x per jaar
  • wisselende locaties
  • ingangseis: Fitch gecertificeerd

Op zoek naar verdieping

Het doel van de intervisie is deskundigheidsbevordering van de Fitch methode. Aan de hand van een specifiek thema wordt de Fitch Intervisie opgezet.

Het thema kun je medebepalen door als Fitch Master vooraf aan te geven waarover je graag meer zou willen weten. Tijdens de intervisie buig je samen met andere Masters over één casus. Onder leiding van Nicolas Pop worden nieuwe accenten gelegd in de interpretatie, het begrip en toepassing van Fitch resultaten.

We halen kennis op die is opgedaan tijdens de Fitch Certificering. We bouwen voort op deze kennis met de nieuwste inzichten die wij ons eigen hebben gemaakt.

Uit praktijkonderzoek leren we elke dag meer over de Fitch Methode. Ook presenteren we onze nieuwe toepassingen tijdens de Fitch Intervisies.

De intervisie wordt op verschillende locaties in het land georganiseerd. De locatie en inhoudelijke informatie van de bijeenkomst worden altijd één maand voor aanvang bekend gemaakt. Intervisies vinden doorgang bij minimaal 8 aanmeldingen.

#fitchyourknowledge

Themagestuurd

De Fitch intervisies worden georganiseerd rondom een inhoudelijk thema. Bij het kiezen van het thema proberen we zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van de klant. Daarvoor is het belangrijk dat je als Fitch Master van je laat horen! Heb je ideeën, specifieke inhoudelijke vragen waar je regelmatig tegenaan loopt of een casus die je wilt inbrengen? Neem voor de intervisie contact met ons op, zodat we kunnen bekijken hoe we vanuit jouw vraag de workshop kunnen organiseren! Ook plaatsen we onze thema’s altijd in de actualiteit. Of het nu de keuze is van informateur, de samenstelling van het kabinet of het Nederlands Elftal; wat kunnen we leren van het nu als we een Fitch bril opzetten?

Ideeën? Per e-mail: input@fitch.nl. Telefoon: 088 556 1490

Agenda intervisie 2018

In 2018 vindt er op vier verschillende momenten een Fitch Intervisie plaats. Iedere intervisie heeft een eigen thema. De vier intervisies worden op verschillende locaties in Nederland gehouden. Iedere Fitch Master mag één of meerdere intervisies bijwonen, naar eigen keuze. Houd de website in de gaten voor meer informatie betreffende de thema’s. Ook wordt per e-mail een concrete uitnodiging voor aanvang van iedere intervisie gestuurd.

  • maandag 16 april @ EVZ in Oisterwijk

  • dinsdag 12 juni @ Fitch in Utrecht

  • woensdag 19 september @ Technolution in Gouda

  • donderdag 13 december @ Fitch in Utrecht

#fitchyournetwork

Wat is dat, die Fitch Methode?

Eerst maar eens certificeren…

In het kort, de Fitch analyse …