Fitch Analyse

Inzicht in persoonlijke krachten, kwetsbaarheden en ontwikkelpotentie door persoonlijkheidsonderzoek.

Start hier je Fitch assessment

  • internetverbinding vereist
  • sleutel nodig
  • 20-40 minuten

Digitaal persoonlijkheidsonderzoek

De Fitch Analyse is een digitaal persoonlijkheidsonderzoek dat met een internetverbinding via iedere computer, telefoon of tablet kan worden afgenomen.

De analyse is gebaseerd op de Fitch Methode en kent drie onderdelen:

  1. een vragenlijst die betrekking heeft op je gedrag
  2. een vragenlijst die betrekking heeft op wat je belangrijk vindt
  3. een aantal onderzoeksvragen

Om deel te nemen aan een Fitch Analyse is het vereist dat je een sleutel bezit waar je mee kunt inloggen. Deze sleutel kun je aanvragen bij Fitch of bij één van de gerelateerde Fitch partners. Het doorlopen van het persoonlijkheidsonderzoek neem 20 tot 40 minuten in beslag.

Drie vragenlijsten

Het persoonlijkheidsonderzoek van Fitch bestaat uit drie vragenlijsten.

De vragenlijst met betrekking tot het gedrag heeft als doel jouw voorkeursgedrag in beeld te brengen. Bij de gedragsvragenlijst word je gevraagd steeds een verplichte keuze te maken tussen twee stellingen. In sommige situaties kan het voorkomen dat beide stellingen op jou van toepassing zijn. Of allebei niet. Toch word je gevraagd een keuze te maken. Denk niet te lang na over de keuze – er bestaat geen goed of fout – maar probeer steeds intuïtief door de vragen heen te lopen. Dit gedeelte van de vragenlijst bestaat uit 128 vragen.

De vragenlijst met betrekking tot waarden gaat over welk gedrag je belangrijk vindt en je energie geeft. In de vragenlijst word je gevraagd 10 punten te verdelen over 4 stellingen afhankelijk van hoe belangrijk een bepaalde stelling voor je is. Ook hier geldt; er bestaat geen goed of fout, dus probeer de vragen intuïtief te beantwoorden. Deze vragenlijst bestaat uit 16 vragen.

De onderzoeksvragen worden je voorgelegd met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek. Op basis van geanonimiseerde groepsdata doen we onderzoek naar de rol van persoonlijkheid in werkbevlogenheid. Deelname aan deze vragenlijst is vrijwillig en wordt erg op prijs gesteld.

Meer weten over…

Kom naar de volgende…

Hoe werkt de…