Fitch Intervisie

Deskundigheidsbevordering in de Fitch methodiek in één intervisie middag. Verdiep je theoretische kennis en leer samen met andere Fitch Consultants de methode (nog) beter toe te passen.

Inschrijven Fitch Intervisie

  • themagestuurd
  • onder leiding van Nicolas Pop
  • 1 middag, 4 x per jaar
  • wisselende locaties
  • ingangseis: Fitch gecertificeerd

Op zoek naar verdieping

Het doel van de intervisie is deskundigheidsbevordering van de Fitch methode. Aan de hand van een specifiek thema wordt de intervisie opgezet.

Het thema kun je mede bepalen door als Fitch Consultant vooraf aan te geven waarover je graag meer zou willen weten en/of leren. Tijdens de middag buig jij je samen met andere consultants over één casus. Onder leiding van Nicolas Pop worden nieuwe accenten gelegd in de interpretatie, het begrip en toepassingsmogelijkheden van Fitch resultaten.

We halen kennis op die is opgedaan tijdens de Fitch Certificering. We bouwen voort op deze kennis met de nieuwste inzichten die wij ons eigen hebben gemaakt.

Via onderzoek en vanuit de praktijk leren we elke dag meer over de Fitch Methode. Ook presenteren we onze nieuwe toepassingen in Fitch Intervisies.

De intervisie wordt op verschillende locaties bij onze partners in het land georganiseerd. De locatie en inhoudelijke informatie van de bijeenkomst worden altijd één maand voor aanvang bekend gemaakt. Intervisies vinden doorgang bij minimaal 8 aanmeldingen.

#FitchYourTalent

Themagestuurd

De Fitch intervisies worden georganiseerd rondom een inhoudelijk thema. Bij het kiezen van het thema proberen we zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van de klant. Daarvoor is het belangrijk dat je als Fitch Consultant van je laat horen! Heb je ideeën, specifieke inhoudelijke vragen waar je regelmatig tegenaan loopt of een casus die je wilt inbrengen? Neem ruimschoots voor de intervisie contact met ons op, zodat we kunnen bekijken hoe we vanuit jouw vraag een workshop kunnen organiseren. Ook plaatsen we onze thema’s altijd in de actualiteit. Of het nu de keuze is van informateur, de samenstelling van het kabinet of het Nederlands Elftal; wat kunnen we leren van het nu als we een Fitch bril opzetten?

Ideeën? Per e-mail: nicolas@fitch.nl. Telefoon: 088 556 1490

Agenda intervisie 2018

In 2018 zal er op vier verschillende momenten een Fitch Intervisie plaatsvinden. Iedere intervisie heeft een eigen thema. De vier intervisies worden op verschillende locaties in Nederland gehouden. Iedere Fitch Consultant mag één of meerdere intervisies bijwonen, naar eigen keuze. Houd de website in de gaten voor meer informatie betreffende de thema’s.

  • maandag 16 april @ EVZ in Oisterwijk

  • dinsdag 12 juni @ Fitch in Utrecht

  • woensdag 19 september @ Technolution in Gouda

  • donderdag 13 december @ Fitch in Utrecht / Groningen

Wat is dat, die Fitch Methode?

Eerst maar eens certificeren…

Lees over de Fitch analyse in het kort