Alternatief voor een vragenlijst - Fitch beeldanalyse

Het profileren van mensen en functies helpt ons bij zoeken naar de ideale “fitch”: welke functie past het beste bij de persoon en andersom?

Voor het profileren van mensen is de vragenlijst de meest gebruikte analysemethode. Dit soort vragenlijsten bestaan uit verbale stellingen waarbij je als kandidaat moet aangeven in hoeverre ze van toepassing zijn op jou. De analyse is gebaseerd op taal. Maar wat nu als de kandidaat niet in staat is om te lezen of de taal niet machtig is?

Toen de vraag kwam of wij een profielscan konden bieden voor laaggeschoolde en laaggeletterde mensen, stonden wij precies voor dat probleem. We moesten schakelen van taal naar een andere methode om deze mensen te kunnen profileren.

De oplossing vonden wij door menselijk gedrag te visualiseren: de Fitch Beeldanalyse is een feit.

voorbeeld van een vraag in de beeldanalyse

We brachten specifiek gedrag in beeld met behulp van plaatjes waarin een actie of handeling plaatsvindt. De kandidaat maakt iedere keer een keuze tussen de plaatjes: welk beeld is het meest op hem of haar van toepassing? Op basis van alle keuzes ontstaat, net als bij de gewone Fitch Analyse is het resultaat een profiel in de vorm van een spinnenweb.

beeldanalyse voorbeeld profiel

De eerste onderzoeken tonen positieve overeenkomsten tussen de verbale en de beeldanalyse. De beleving is zeer positief. “Is deze analyse ook voor ons in te zetten?”, hoor ik teleurgestelde mensen zeggen die niet tot de doelgroep behoren.

Ervaring opdoen met deze innovatieve (en leuke!) methode? Picture yourself in 40 beelden.

Blijf op de hoogte en schrijf je in!


Gerelateerde inspiratie

#blogging

Neem direct contact op!

12    1

5    0

9    1

6    0

8    0

7    1

#BEN JIJ EEN VOLGER?
Mail [email protected] Bel 088 556 1490 Stuur een WhatsApp

Concordiastraat 68, studio 128
3551 EM Utrecht