Effectory


Effectory is een organisatie die gespecialiseerd is in het gebruik van feedbackinstrumenten. Met behulp van deze methoden willen ze elke aangesloten organisatie van binnenuit verbeteren. Ze maken meetbaar wat er speelt bij werknemers. Van daaruit wil Effectory werken met feedback als hoofdinstrument voor een gerichte aanpak. Effectory opereert in de specialiteiten medewerkersonderzoek, teamonderzoek, instroom- en uitstroomonderzoek, onderzoek naar interne samenwerking, themaonderzoek, flex- en pulsonderzoek en internetspiegel.

Effectory functioneert dankzij een aantal zelfsturende teams. Deze teams kunnen alles zonder managers. Zij regelen zelf administratie, recruitment, planning en verdere zaken die bij hun werkzaamheden komen kijken. De werknemers in de teams zijn hierdoor erg afhankelijk van elkaar. Een risico in deze situatie is dan ook dat de gene met het hoogste woord de keuzes maakt. Om dit te voorkomen moeten de teams uitgebalanceerd worden. Verschillende typen mensen met verschillende karakters worden bij elkaar in teams geplaatst. Hiervoor is de Fitch methode toegepast.

Effectory is vervolgens aan het werk gegaan met de Fitch persoonlijkheidsanalyse. Hiermee werd er voor de werknemers inzicht verschaft in hun eigen persoonlijkheden, maar ook in de karakters van collega’s. Deze transparantie werd toegepast om het voor de werknemers te vergemakkelijken om zo goed mogelijk met elkaar en elkaars sterktes en zwaktes om te gaan. Dit wordt o.a. gedaan om acceptatie te creëren in elkaars kwaliteiten, maar ook om inzicht te krijgen in hoe collega’s elkaar in een team kunnen aanvullen en ondersteunen.

De Fitchanalyse is toegepast tijdens het selectieproces bij Effectory. Ten eerste werd er in kaart gebracht wat het team nodig had. Welke competenties aanwezig waren en welke er aan toegevoegd moesten worden om het team te completeren. Aan de hand van deze werkwijze zijn vier teams op enthousiaste wijze samengesteld.