fbpx

fitch-effectoryEffectory fitcht

Een zelfsturend team kenmerkt zich doordat ze geen formele leider heeft. Maar hoe komt een zelfsturend team tot besluitvorming? Hoe verloopt de onderlinge communicatie, samenwerking en het projectbeheer? Van de geleerde Meredith Belbin en zijn onderzoek naar teamrollen weten we dat diversiteit in karakters erg belangrijk is. Immers, er ontstaat geen team alle teamleden dominant zijn. Uit een team met alleen maar volgers volgt geen besluitvorming.

Effectory is een organisatie die gespecialiseerd is in het gebruik van feedback. Ze maken meetbaar wat er speelt bij medewerkers in bedrijven en adviseert het management op basis van de verzamelde feedback.

Effectory functioneert dankzij een aantal zelfsturende teams. Deze teams kunnen alles zonder managers. Zij regelen zelf administratie, recruitment, planning en verdere zaken die bij hun werkzaamheden komen kijken. De werknemers in de teams zijn hierdoor erg afhankelijk van elkaar. Om de samenwerking goed te starten en te houden gebruikt Effectory de Fitch Methode om de teamleden elkaar beter te leren kennen en te begrijpen. Ook wordt de Fitch Selecteur toegepast bij de zoektocht naar nieuwe  complementerende teamleden.

www.effectory.nl