Kinderpostzegels

Kinderpostzegels zorgt voor ontwikkelingskansen voor kwetsbare kinderen. Dit doen zij met behulp van scholen, kinderen die postzegels verkopen, donateurs en andere samenwerkingspartners. Onder het motto ‘voor kinderen, door kinderen’ proberen zij waar dan ook eerlijke kansen voor elk kind te creëren. Kinderpostzegels heeft een eenhoofdige directie en een raad van toezicht en daarnaast ongeveer 35 medewerkers die contacten met de partners onderhouden.

De organisatie Kinderpostzegels is ooit opgericht met de kinderpostzegelactie voorop. Door postzegels te verkopen met als doel om geld in te zamelen om kwetsbare kinderen te helpen. Vanuit daar is de Kinderpostzegels gegroeid tot efficiënte projectorganisatie. De selectie verliep organisch tot op heden met een aantal van 60 werknemers.

In dit tijdperk is er een afname van post door de opkomst van online alternatieven. Hierdoor is het vereist om met een vernieuwende blik zaken te doen. De hele organisatie moest eigenlijk een draai maken in de richting van vernieuwing om het bestaansrecht in stand te houden of zelfs te verbeteren.

Fitch is aan de slag gegaan met het analyseren van alle werknemers op individueel niveau en aan de hand daarvan is vastgesteld waar groei mogelijk was in de gewenste richting. Vervolgens zijn er ook analyses uitgevoerd op teamniveau en is ook daar gekeken hoe teams de goede kant op gestuurd konden worden.

Toen er blootgelegd was wat de uitdaging was kon de stap die nodig was gezet worden om de organisatie te versterken. Er werden een aantal organisatiedagen georganiseerd. Tijdens deze dagen mochten de werknemers in groepjes brainstormen over hoe de organisatie zich kon verbeteren. Op deze manier werden de werknemers betrokken bij de vernieuwingen en bij elkaars en hun eigen ontwikkeling.