Technolution

De Fitch persoonlijkheidsanalyse wordt toegepast in het selectieproces van Technolution.

​Technolution is een organisatie in de IT branche. Technolution integreert technologische innovaties bij zijn klanten. Ze leveren technologie die de basis levert voor de business. Technolution werkt in kleine teams aan projecten. In deze teams werken domeinarchitecten, business developers en projectmanagers samen met een ontwikkelteam om oplossingen te vinden. Technolution heeft met name inhoudelijk personeel. Medewerkers die zijn geselecteerd op hoe goed ze problemen kunnen oplossen. In een klein bedrijf is dit prima, maar doordat Technolution steeds groter wordt werd het noodzaak om medewerkers niet meer alleen te selecteren op kennis, maar ook op hun karakter.

Omdat Technolution een IT bedrijf is, werken er met name IT’ers. Van nature zijn IT’ers gericht op inhoud en minder gericht op interactie. Door de groei van Technolution werd interactie en het gebruiken van soft skills wel steeds belangrijker. Daarom moest er voor Technolution een methode komen die de werknemers ging begeleiden met het ontwikkelen van soft skills en om nieuwe medewerkers aan te nemen die naast inhoudelijke kennis ook sociaal ontwikkeld waren.

​Een andere belangrijke factor was ‘plezier hebben’. De huidige en nieuwe medewerkers moeten wel plezier hebben in hun werk en er energie van krijgen. Wanneer iemand een functie uitvoert die niet bij het karakter past, zal die persoon minder plezier hebben in zijn of haar werk en er weinig energie uithalen. Dit is in tegenstelling tot wanneer iemand een functie uitvoert die bij zijn of haar persoonlijke profiel past. Wanneer dit het geval is krijgt diegene energie van zijn baan. Hierdoor is de kans groter dat diegene langer bij het bedrijf blijft en gelukkig wordt van zijn of haar baan.

Toepassing Fitch persoonlijkheidsanalyse

Technolution past de Fitch analyse toe bij het beoordelen van nieuwe werknemers. Nog voordat sollicitanten op gesprek komen vullen zij de persoonlijkheidsanalyse in. Op basis van de persoonlijkheidsanalyse worden de eigenschappen van de sollicitanten in kaart gebracht en kunnen deze vergeleken worden met de functie en de daarvoor gevraagde competenties.

Technolution heeft de Fitch analyse geïntegreerd in het selectieproces van nieuwe werknemers. Door de sollicitanten voorafgaand aan het selectieproces de persoonlijkheidstest te laten invullen kan er voorafgaand aan het sollicitatiegesprek al vastgesteld worden in welke mate de kandidaat geschikt is voor de functie. Fitch is pragmatisch, wiskundig en brengt de benodigde karaktereigenschappen in beeld. De tool wordt door Technolution niet alleen ingezet bij selectie, maar ook bij loopbaanbegeleiding. Het is specifiek gericht op de werknemers, hoe kunnen ze zichzelf ontwikkelen, waar lopen ze tegenaan in werk en leven.