fbpx

TSM business school

TSM business school zet de Fitch persoonlijkheidstest in bij de opleiding ‘management voor jonge ingenieurs’.

Klantprofiel TSM

​TSM business school richt zich met name op professionals en managers die werken in technologisch complexe omgevingen. De opleidingen ondersteunen het ontwikkelen van talenten van een nieuwe generatie leiders. De visie is gericht op leiderschap en het voortbrengen van sterke ondernemers. TSM business school staat ervoor om effectieve leertrajecten op maat te ontwikkelen, zodat er voor elke kandidaat een geschikte mogelijkheid is om te groeien tijdens de opleiding. Door deze insteek is TSM marktleider op het gebied van in-company programma’s. TSM wil haar studenten leren om op een innovatieve wijze te kijken naar problemen om zo grensverleggend leiderschap voort te brengen. ​Voor elke opleiding wordt een passende tool gebruikt om te zorgen dat mensen in hun kracht leren te staan.

TSM legt de nadruk op het ontwikkelen van personen en hun krachten. Ze geloven er in dat het beste resultaat geboekt kan worden wanneer er gebouwd wordt vanuit sterktes van een persoon. De theorie erachter is dat wanneer de opleiding gericht wordt op talenten en drijfveren van een persoon, de ontwikkeling van de persoon in kwestie efficiënter zal zijn.

Toepassing Fitch persoonlijkheidstest

Voor de opleiding ‘management voor jonge ingenieurs’ wordt de Fitch persoonlijkheidsanalyse toegepast. Ten eerste wordt er geanalyseerd of de opleiding past bij het karakter van de persoon in kwestie. Wanneer dit het geval is en de persoon geschikt blijkt voor de opleiding wordt er gemeten wat leerpunten kunnen zijn. De verschillende modules in de opleiding worden vervolgens afgestemd op persoonlijke ontwikkelpunten die uit de persoonlijkheidstest naar voren komen. Door het toepassen van de Fitch persoonlijkheidsanalyse wordt de opleiding veel specifieker en doelgerichter voor de student en zal de student er ook meer van kunnen leren.

Resultaten toepassen Fitch analyse

​Door het gebruik van de Fitch persoonlijkheidstest blijkt de uitval van studenten bij de opleiding ‘management voor jonge ingenieurs’ verlaagd. De studenten die de opleiding volgen geven aan dat ze dankzij de test een duidelijk ontwikkelingsplan kunnen volgen wat hun verder helpt in hun carrière, maar ook zorgt voor een ontwikkeling in hun privé-leven.