Het PON is gefitcht!

In tijden van economische tegenslag en crisis worden steeds meer subsidies vanuit de gemeente stopgezet. Zo ook aan ondersteunen partijen zoals het kennisinstituut van Brabant, Het PON. Deze verandering heeft tot gevolgd gehad dat organisaties als het PON noodgedwongen hebben moeten afslanken. Ook het binnenhalen van opdrachten werd voor een organisatie die op eigen benen wil staan van groot belang. Gevolg daarvan is dat huidige medewerkers commerciëler moeten worden opgeleid. Maar voor mensen die het helpen van anderen als DNA hebben wordt commercie als een jeukwoord gezien. Hoe ga je als organisatie hiermee om?

Het PON heeft Fitch als onafhankelijke derde partij gevraagd om assessments uit te voeren met alle haar individuele medewerkers. Op basis van het digitale Fitch assessment en een diepgravend gesprek met twee Fitch psychologen zijn de juiste talenten uit de organisatie verzameld. Door juist de talenten te selecteren die ook over de commerciële vaardigheden beschikten kon er een gezonde doorstart van de organisatie kon worden bewerkstelligt.

Meer weten over hoe Het Pon de Fitch Methode in haar organisatie heeft ingezet? Neem contact op met de oud-directeur van de organisatie, Trude Rietveld!

#fitchyourtalent

Neem direct contact op!

5    0

9    1

6    0

8    0

7    1

8    0

#BEN JIJ EEN VOLGER?
Mail [email protected] Bel 088 556 1490 Stuur een WhatsApp

Concordiastraat 68, studio 128
3551 EM Utrecht