fbpx

Selecteer Talent

Selecteren kun je leren

1 op de 3 geselecteerde sollicitanten blijkt een ‘mismatch’ te zijn met de functie waarvoor de kandidaat is aangenomen. Waarom ervaren recruiters zoveel problemen met screening en het vinden van de juiste ‘fitch’?

‘Goede mensen zijn zeldzaam’. In dit gezegde wordt de oorzaak bij de kwaliteit van de sollicitanten gelegd. Een belangrijke oorzaak schuilt echter in de vijfpotige schapenzoektocht die recruiters hanteren. Naast de juiste selectiemethode, is een zorgvuldige analyse en screening van de kenmerken van de sollicitant noodzakelijk.

Met het Fitch programma Selecteur kunnen recruiters en HR-professionals op gedegen wijze goede sollicitanten selecteren voor openstaande vacatures. Het maken van een succesvolle ‘fitch’ vereist drie stappen:

  1. een goede analyse van wat de organisatie nodig heeft.
  2. een goede analyse van de kwaliteiten van de sollicitanten.
  3. vraag van de organisatie en aanbod van de sollicitanten met elkaar verbinden.
groen pijtje

1. Definieer de juiste stoel

Een succesvolle zoektocht begint bij succesvol definiëren wat je zoekt. De definitie van de vacante stoel bepaalt voor 50 % het succes van jouw ‘fitch’.

Veel aandacht gaat bij de definitie van het profiel uit naar kennis en vaardigheden die nodig zijn om de functie uit te voeren. Wanneer je een leidinggevende echter vraagt om zijn beste mensen te omschrijven, zal hij ze beschrijven in termen van gedrag.

Om een scherp gewenst gedragsprofiel te kunnen definiëren, moet je keuzes durven maken. Ben je op zoek naar vernieuwers of ordescheppers? Initiatiefnemers of volgelingen? Verbinders of solisten?

Om profielen van vijfpotige schapen te voorkomen, helpen we je de juiste keuzes af te wegen. De Fitch functieprofiler is ontwikkeld met als doel een inzichtelijk functieprofiel op te stellen van de vacante functie in termen van gedrag.

#fitchselecteert

2. De sollicitant in beeld

Op basis van CV kan een inschatting worden gemaakt van de kennis en ervaring van de sollicitant. Maar hoe breng je zijn persoonlijke stijl in kaart?

Een sollicitatiegesprek is het meestgebruikte middel om iemand te leren kennen. Zo’n gesprek is echter nooit ideaal, want naast de kans op sociaal wenselijke antwoorden, is het gesprek vaak te kort om tot de kern van iemands persoonlijkheid te komen.

Het Fitch persoonlijkheidsonderzoek levert een pragmatische en diepgaande analyse van de belangrijkste kwaliteiten en kwetsbaarheden van de sollicitant. Waar is iemand goed in? Waar liggen zijn kwetsbaarheden? Waar kan de kandidaat groeien?

fitch logo 1 taartpunt eruit
fitch logo 1 taartpunt in de vorm van een pijltje eruit

3. Fitch = Fit x Match

Wanneer de recruiter het juiste functieprofiel heeft opgesteld en de eigenschappen van de sollicitanten zuiver in beeld zijn gebracht, kan de ‘match’ worden gemaakt.

De perfecte kandidaat bestaat niet. Het gaat er dus om de belangrijkste krachten en kwetsbaarheden van iedere sollicitant in relatie tot het gewenste profiel af te wegen. Ook het groeipotentieel dat een kandidaat heeft is belangrijk.

De Fitch Selecteur helpt je een goede eerste screening te maken van een grote groep sollicitanten. Het bied je concrete gespreksthema’s, waarmee je direct een diepgravend sollicitatiegesprek kan voeren.

zwarte driehoek