Ben jij zelfstandig, een teamspeler, hands-on en omgevingssensitief?

Je beheerst het vermogen om cyclisch leiding te geven aan processen. Je bewaart in complexe situaties het overzicht en benadert vraagstukken op een metaniveau ook strategisch. In je handelen ben je gericht op het streven naar resultaat. Met een zorgvuldige en effectieve organisatie van processen faciliteer je collega’s optimaal in de focus op hun inhoudelijke inbreng. Je weet wat je wilt en staat voor wat je zegt. Herken jij je in deze vacaturetekst? Neem contact met ons op!

Wie begrijpt wat hier staat, wordt direct bij ons aangenomen zonder sollicitatieprocedure. Je krijgt de opdracht om alle vacaturetekstschrijvers van Nederland op te leiden. Want bij Fitch verbazen we ons met enige regelmaat over de onleesbaarheid van 98% van de vacatureteksten en hoe recruiters vacatureteksten schrijven.

‘geschikte kandidaten lastig te vinden’

Recruiters worden zenuwachtig en trekken aan de noodbel. ‘Tekort aan jong talent in twee jaar tijd verdrievoudigd’. 395.000 werkzoekenden, maar geen van hen past in het gewenste profiel. Behoort talent tegenwoordig ook tot de categorie ‘uitstervende rassen’ of verhult deze trend een ander probleem? Fitch zoekt het uit.

Onbegrijpelijke vacature tekst schrijven leidt tot onbegrijpelijke sollicitanten selecteren

Kun jij cyclisch leiding geven aan processen? Kun je een voorstelling proberen te maken van deze zin? Ronddraaien terwijl je leiding geeft? Zo leidinggeven dat je uiteindelijk altijd weer bij start uitkomt? Je benadert vraagstukken op een metaniveau ook strategisch. Een metaniveau, wat is dat? Een niveau van niveaus? Hoeveel mogelijkheden heb ik om vraagstukken te benaderen? Wat is dat eigenlijk, strategisch? Wie het weet mag het zeggen.

De eerste fout die je kunt maken bij een vacaturetekst schrijven is het bezigen van onbegrijpelijk taalgebruik. Heb je zelf wel enig idee wat je wil zeggen? Als je dat al niet kunt verwoorden, hoe kun je dan verwachten dat een sollicitant het begrijpt. Sterker, we zouden ons als recruiters ernstig zorgen moeten maken als een sollicitant zich meldt die zegt zich te herkennen in dit profiel.

Container vacaturetermen leiden tot container sollicitanten

Hierbij de tien meest gebruikte vacaturetermen in 2017 op een rij: kun jij als onze nieuwe Chief Zinloze Vacatureschrijver (CZV) ze van een eenduidige, meetbare definitie voorzien?

Noem één functie waarbij je expliciet géén voorkeur hebt voor een professionele, enthousiaste en resultaatgerichte medewerker die zelfstandig werk kan verzetten. Net zoals je van ieder mens verlangt dat het eet, ademhaalt en slaapt, zijn dit basiseigenschappen die je van íedere werkende kunt verwachten. Wat overigens niet wil zeggen dat iedere medewerker enthousiast is, echter, niemand zal zich aan de sollicitatietafel als een niet-enthousiaste sollicitant profileren.

Naast het gebrek aan onderscheidende termen wordt ook vaak gekozen voor termen die veel ruimte aan interpretatie bieden. Wat bedoelen we met ‘flexibel‘? Iemand die altijd bereikbaar is? Of iemand die zijn mening bijstelt als de baas dat beter uitkomt? Iemand die zijn taken direct laat vallen als de baas hem iets anders beveelt?

Vacatures schrijven we op basis van niet-specifieke of onderscheidende eigenschappen. Niet gek dat zich vervolgens talenten aan de sollicitatietafel melden die totaal niet onderscheidend zijn.

Vijfpotige vacatures leiden niet tot vijfpotige sollicitanten

De derde fout die wij vaststellen bij de vaardigheid vacaturetekst schrijven is de opsomming van onverenigbare eisen. Iemand moet én creatief zijn door met briljante nieuwe ideeën te komen (lees: innovatietalent) én moet een strak opgeruimd bureau en georganiseerde agenda hebben. Je moet én opkomen voor je grenzen én niet steeds dwars gaan liggen als je baas iets van je vraagt (immers, je bent flexibel!). Het zijn eisen die tegenstrijdig zijn. Organisators zijn risicomijders, creatievelingen zijn risicozoekers. Wanneer je onmogelijke eisen stelt aan de kandidaten, is het niet vreemd dat je dat schaap met de vijf poten nog niet hebt gevonden.

Is talent zeldzaam? Of geldt dat eerder voor een goede vacatureschrijver?

Zijn geschikte kandidaten zeldzaam? Of is het talent om een goede vacature op te stellen zeldzaam? Wie weet wat hij zoekt, zal vinden.

‘hij die weet wat hij zoekt, zal vinden'

Wie niet weet wat hij wil, zal dolen. Om de juiste talenten te ontdekken, moet de recruiter zijn huiswerk beter doen. Een vacature opstellen op basis van eigenschappen die eenduidig zijn en een concrete onderbouwing kennen.

Het voorkomt meteen dat je jezelf (en/of een collega-leidinggevende) veel extra werk op de hals haalt. Want hoe kun je een medewerker een jaar later in het beoordelingsgesprek toetsen op de dubieuze kenmerken flexibel, zelfstandig en hands-on mentaliteit?

Denk na, ga in gesprek, en maak concreet

Hoe kun je een goede vacaturetekst schrijven?

  1. Denk eerst na voordat je achter je laptop kruipt om de laatst gebruikte vacature een beetje aan te passen aan de nieuwe vacante positie. Het grootste gedeelte van de vacatures ontstaan door ctrl c/v gebruik over eerdere vacatures.
  2. Ga in gesprek met de toekomstig leidinggevende. Wat heeft hij nu nodig? Wat mist hij?
  3. Neem niet genoegen met lege containerbegrippen als omgevingssensitief en proactief. Dwing hem te concretiseren waarom precies dat gedrag nodig is om de afdeling te redden.
  4. Maak concreet welke taken iemand precies gaat uitvoeren.
  5. Beperk de vacaturetermen tot maximaal drie eigenschappen. Het dwingt je de meest essentiële ingrediënten van de functie te kiezen.

Kom je er nog niet uit? Bel de spoedhulplijn 088 556 1490. Je krijgt direct onze Chief Zinloze Vacaturetekstenschrijver te pakken. Maar pas op! Hij is weinig flexibel als het gaat om bovenstaande spelregels …


Meer zelfinzicht?


https://www.nicolaspop.nl/selectie/belangrijke-lessen-voor-de-recruiter-en-de-sollicitant/

Begin vandaag: schrijf je in voor onze blog!

De officiele Fitch blogs laten je de wereld zien door een Fitch-bril. Nicolas neemt je maandelijks mee op psychologische ontdekkingsreis! Schrijf je in voor onze blog!

Gerelateerde inspiratie

#blogging

Laten we kennis maken!

Mooi, je wilt aan de slag. Daarmee zet je een belangrijke eerste stap! Kom in contact met Femmie! Ze bezit heel veel antwoorden en kan je veel vertellen over wat we voor je kunnen betekenen.

Femmie Jansen

Fitch Psycholoog