Open sollicitatie functie psycholoog bij het OMT


De Minister-president
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA Den Haag


Utrecht, 1 februari 2021


Onderwerp

Open sollicitatie voor de positie “Psycholoog” binnen het OMT


Geachte heer Rutte, beste Mark,

Al dat cynisme over je functioneren: wie verplaatst zich eens in jouw schoenen als MP? Het moet zwaar wegen met zoveel verantwoordelijkheden op je schouders. Daarom wil ik je helpen.

Afgelopen week hebben de rellen menige stad letterlijk ontsierd. De heftige beelden van brandende auto’s, vliegende stenen en geplunderde winkels staan ons nog scherp op het netvlies.

‘Schorriemorrie’, ‘schuim der aarde’, ‘criminelen’, dat zijn de woorden waarmee de relschoppers werden veroordeeld. Duidelijke taal. Dat is begrijpelijk, de rellen hebben namelijk enorme schade aangericht. Maar het gedrag en motieven van de relschoppers is daarmee nog niet doorgrond. En dat is jammer, want daar liggen mogelijk sleutels voor goed vervolgbeleid. Ik neem je kort mee in mijn analyse als psycholoog:

Ten eerste is het belangrijk dat we ontleden wat de kern van het gedrag is: relschoppen bestaat letterlijk uit ‘rellen’ en ‘schoppen’. Rellen is de donkere gedaante van ‘grenzen verleggen’, out-of-the-box denken en buiten de gebaande paden denken en handelen. Schoppen is de donkere gedaante van ‘grenzen aangeven’, assertiviteit en het vormen van een eigen ‘ik’. We treffen in de relschopper dus in wezen iemand aan die zijn eigen grenzen aangeeft én tegelijkertijd nieuwe grenzen verkent en vecht voor zijn vrijheid. We brengen dit in beeld met onze Fitch Methode:

Fitch profiel waarin as 2 ( rellen: plunderen, vernielen, onrust, chaos) en as 6 (schoppen: opstand, provoceren, vechten) uitgelicht zijn

Nu de kern van het gedrag van de relschopper hebben ontleed is het belangrijk dat we ons realiseren dat ons eigen gedrag een rol speelt in het gedrag dat de ander laat zien. Zoals we het gedrag van de puber zich verhoudt tot het gedrag van de ouder, verhoudt het gedrag van deze relschopper zich tot het gedrag van jou als gezagshouder en wetgevende macht van dit land.

Je sluit de scholen, de sportkantines, uitgaansgelegenheden. Bovendien worden jongeren hierdoor des te meer blootgesteld aan het directe gezag van hun ouders, die immers ook thuiszitten. Als klap op de vuurpijl komt daar de avondklok. Je kunt je voorstellen dat daarmee de stem en de beweegruimte van de jongeren ernstig wordt beperkt.

Met het eronder krijgen van het virus als uitgangspunt, zijn het begrijpelijke maatregelen. Echter, als we joúw gedrag als neutrale toeschouwer analyseren zien we regelzuchtig, repressief en extreem begrenzend handelen.

Extreem gedrag lokt extreem tegenovergesteld gedrag uit. Door extreem te begrenzen, zal de ander op extreme wijze zijn grenzen verdedigen. Het resultaat daarvan hebben we afgelopen week met lede ogen kunnen aanschouwen.

Tot slot is het belangrijk dat we ons bewust zijn dat er meer speelt dan alleen ‘begrenzen'. Neem de zorgverlener, ook hij is begrensd op allerlei terreinen. Ook voor hem geldt 's avonds als hij thuis kan uitrusten, de avondklok.

Maar er is één belangrijk verschil: los van de enorme werkdruk, risico’s en spanningen die dat werk met zich meebrengt, is iedere dag voor de zorgverlener een enorme uitdaging. En precies dát missen de jongeren. Wat is nog hun uitdaging nu al hun activiteiten, naast hun online scholing, geen doorgang meer vinden?

Fitch profiel waarin as 1 (grenzen verleggen; avontuur, uitdaging, buiten de gebaande paden) en as 6 zijn uitgelicht (grenzen aangeven, assertiviteit en eigen ik)

Verplaats je in hun schoenen en daag ze uit!

Door het gedrag van de ander te veroordelen ontneem je de ander voor zijn beurt te spreken. De beste interviews die afgelopen week het nieuws haalden waren niet de emotionele speeches van onze burgemeesters, maar de interviews met de jongeren zelf: dáár leerden we wat hen dreef om tot zulk extreem gedrag over te gaan.

Daar liggen dan ook mooie sleutels voor vervolgbeleid. Laten we samen (alleen samen!) nadenken over hoe we jongeren kunnen betrekken. Sterker, laten we de jongeren een stem geven en uitdagen. Immers, alleen samen komen we uit deze crisis. En ik wil je best helpen. Want nogmaals, ik begrijp dat die taken als MP loodzwaar moeten wegen, laten we ze samen met 18 miljoen Nederlanders dragen!

Ik licht mijn motivatie graag toe in een sollicitatiegesprek.

Groet,

handtekening van Nicolas Pop

NP

Gerelateerde inspiratie

#blogging

Neem direct contact op!

12    1

5    0

9    1

6    0

8    0

7    1

#BEN JIJ EEN VOLGER?
Mail [email protected] Bel 088 556 1490 Stuur een WhatsApp

Concordiastraat 68, studio 128
3551 EM Utrecht