FITCH TEAMCOACHING

Is er hommeles in je team? Wil je een frisse start maken met een nieuw team? Breng de individuele karakters in kaart, en ga aan de slag met de individuele verschillen onder begeleiding van Fitch.

Waar mensen samenkomen ontstaan mooie dingen

De basis van een organisatie is een team. Het feit dat we als soort zo ver zijn gekomen ligt in onze mogelijkheden tot samenspel. Maar om tot goed samenspel te komen hebben we eerst iets met elkaar uit te zoeken. Wie is de ander? Wat zijn de kwaliteiten van de ander? Weet de ander wie ik ben? Kent de ander mijn kwaliteiten? Mijn kwetsbaarheden?

Een goed functionerend team presteert beter dan een optelsom individuen, omdat het elkaar vragen durft te stellen, een spiegel voor te houden, of juist te steunen wanneer het nodig is. Maar daarvoor is vertrouwen nodig, zodat teamleden onderling durven zijn wie ze zijn, om fouten te durven maken.

Waar mensen samenkomen ontstaat hommeles

Maar omdat we allemaal onze scherpe randjes hebben, speelt er binnen de meeste teams altijd wel wat. Wrijving die soms tot glans kan leiden, maar soms ook blijft steken in irritaties. Ben je bewust van de scherpe hoeken van de ander? De netelige randjes aan jezelf? Hoe zorg je dat elkaar blijft herkennen en erkennen in elkaars kwaliteiten?

In onze teamcoachingprogramma's zijn dit onze uitgangspunten.

#teamcoaching

Fitch Teamcoaching

Wat is de context van een team? Wie zijn de stakeholders die effect hebben op de teamprestatie? Een goed teamcoachingstraject begint met een goede intake van alle betrokkenen, en bestaat vaak uit meerdere sessies. Hoe ziet onze werkwijze eruit?

Onder leiding van één of twee fitch psycholog(en) ga je gericht met je teamdynamiek aan de slag. We gaan als volgt te werk:

  • we gaan met het team in gesprek om te onderzoeken wat het probleem is of de uitdaging waar jullie voor staan.
  • indien gewenst, doet ieder teamlid voorafgaande aan de teamdag een Fitch Persoonlijkheidsanalyse, de profielen worden als input gebruikt op de dag zelf.
  • tijdens de dag of dagen staat het volgende doel centraal: inzicht op te doen in jezelf, in de ander, in de groep, en hoe jullie je onderling tot elkaar verhouden.

Prijs

Ieder team is uniek. Iedere teamcoaching is dus maatwerk, waarvoor we een aparte offerte opstellen. Ter indicatie; onze dagdeelprijs is € 1.307, dit is incl. voorbereidingsuren.

Welke teams gingen je voor?

#1+1=3

Lees onze blogs over het team

Kom in contact met 1 van onze trainers

Neem contact op onze teamcoaches Nicolas, Mana of Femmie. Bel 088 556 1490 of plan direct een kennismakingsafspraak in

[email protected] 088 556 1490