HET FITCH MODEL

Breng de psychologie van de mens in kaart met het Fitch Model. Haal de juiste sollicitant in huis. Stimuleer gericht de persoonlijke ontwikkeling van individuen.

De psychologie van de mens in beeld

Het Fitch Model is een linguïstisch ordeningssysteem dat beschrijvingen van gedrag schematisch in beeld brengt. Het model wordt gebruikt om de persoonlijkheid van mensen in beeld te brengen in relatie tot de context waarin ze functioneren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende niveaus, zoals drijfveren en concreet gedrag. Het Fitch Model behoort tot het gereedschap van de Fitch Psycholoog of Fitch Professional. Het is het onderliggende model van het Fitch Persoonlijkheidsonderzoek en de basis van de Fitch Certificering.

Benieuwd hoe het Fitch Model wordt ingezet? Fitch Masters zetten het persoonlijkheidsonderzoek dagelijks in om mensen en organisaties in beeld te brengen.

#fitch-model

De wortels van het Fitch Model

Het Fitch Model is in 1980 in samenwerking met de Universiteit Utrecht tot stand gekomen. Het model is geworteld in de traditie van de persoonlijkheidsleer en sluit aan bij modellen als 'Big Five' en 'Roos van Leary'. Het oorspronkelijke doel van het Fitch Model was om de intake van patiënten in de klinische praktijk te professionaliseren. Door op gestructureerde wijze het gedrag van de patiënten te ordenen, wilde men de behandeling zo goed mogelijk op het individu toespitsen. Vanaf de jaren ‘90 werden er ook toepassingen ontwikkeld voor het bedrijfsleven.

Over de afgelopen veertig jaar is het model flink doorontwikkeld. Vandaag de dag wordt het Fitch Model veelvuldig toegepast in het bedrijfsleven als selectie-assessment, ontwikkelinstrument, en als feedbacktool. Ook wordt het model gebruikt bij de begeleiding van individuen, teams en organisaties.

Opbouw van het Fitch Model

Aan de basis van het Fitch Model liggen drie dimensies ten gronde

Op basis van deze dimensies komen vier kwadranten, acht assen en zestien kenmerken naar voren. De score op elk van deze constructen laat zien wie iemand is en wat hem of haar uniek maakt. Hoe verder je het model in duikt hoe meer je over de persoon te weten komt. Niet alleen gedrag, maar ook drijfveren worden hierbij onder de loep genomen.

#1-op-1-coaching

Onderscheidende waarde Fitch Model

Het Fitch Model geeft een nauwkeurige schets van de dynamiek van iemands persoonlijkheid. Het onderscheid zich van andere persoonlijkheidsmodellen op de volgende kenmerken:

Gelaagd

  • Door de gelaagdheid van het model kan zowel de algemene persoonlijke stijl als de detaillering in kaart worden gebracht. In tegenstelling tot veel andere persoonlijkheidstesten is het Fitch Model in staat paradoxen en spanningen in een individu te beschrijven.

Matchingstool

  • Met het uitgebreide woordenboek van het Fitch Model kunnen er functieprofielen worden opgesteld, die je kunt vergelijken met een persoonlijkheidsprofiel. Daarmee leent het model zich uitstekend als matchingstool voor selectiedoeleinden.

Gericht op ontwikkeling

  • Doordat het model naast gedrag ook drijfveren in kaart brengt, kun je ontwikkelingsmogelijkheden formuleren. Hoe kan het individu zijn of haar effectiviteit vergroten? Waar zit een energielek? Daarmee biedt het model naast inzicht in iemands kwaliteiten en kwetsbaarheden ook een ontwikkelrichting.

Benieuwd naar jouw Fitch Profiel? Doe de teaser of vraag een volledige Fitch aan! Zelf met het model aan de slag? Laat je certificeren en ga aan de slag als Fitch Professional.

Meer weten?

Wil je een demo doorlopen van het Fitch Persoonlijkheidsonderzoek?

Of wil je kennismaken en je organisatievraagstuk voorleggen? Neem contact op Mana, Fitch Psycholoog én trainer die individuen opleidt tot Fitch Professional!

Bel 088 - 556 1490, mail naar [email protected], of plan direct een kennismaking in!

088 556 1490