Kinderpostzegels is gefitcht!

Soms kan één geniaal idee jaren later nog zijn vruchten afwerpen. De Kinderpostzegelactie is daar een groot voorbeeld van. Ruim 60 jaar lang heeft de stichting ‘voor kinderen door kinderen’ succesvol geld ingezameld voor kwetsbare kinderen in binnen- en buitenland. De actie was zo geniaal dat vernieuwers of actieve verkopers voor de organisatie niet nodig waren. De actie verkocht zichzelf. Met dank aan de kinderen! Efficiënte uitvoerders die ieder jaar het proces achter de Kinderpostzegelactie verbeterden, dat was de grootste doelgroep onder het personeel.

Maar in dit huidig tijdperk van digitalisering loopt de postzegelverkoop erg terug. De postzegels is achterhaald, zeggen critici. Door de tijd ingehaald, is het de uitdaging aan Kinderpostzegels om zich aan te passen aan de nieuwe tijd.

Iedere organisatiefase kent een verschillende behoefte van type gedrag. De startup vraagt om ondernemers en creatievelingen. Het bedrijf dat een stabiel marktaandeel heeft bemachtigd vraagt om goede procesdenkers en resultaatbouwers. De bedrijven die een doorstart willen maken naar de nieuw wereld vraagt om strategen en vernieuwers. Deze bedrijven in transitie hebben de grootste uitdaging om met het huidig personeel de stap te maken naar de nieuwe wereld. Fitch helpt Stichting Kinderpostzegels het aanwezige talent op het gebied van vernieuwing te ontplooien, nieuw talent aan te trekken, en de samenwerking binnen de nieuwe dynamiek in goede banen te begeleiden.

Meer weten over hoe Stichting Kinderpostzegels de Fitch Methode in haar organisatie inzet? Neem contact op met de directielid Annelies Mulder!

#fitchyourtalent

Laten we kennis maken!

Mooi, je wilt aan de slag. Daarmee zet je een belangrijke eerste stap! Kom in contact met Femmie! Ze bezit heel veel antwoorden en kan je veel vertellen over wat we voor je kunnen betekenen.

Femmie Jansen

Fitch Psycholoog