PRIVACYVERKLARING

Wij sturen je het bos niet in!

Hoe gaan wij om met jouw persoonlijke gegevens?

Uiteraard gaan we zo zorgvuldig mogelijk om met jouw gegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld met als doel je helder en duidelijk te informeren over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan. De verklaring is van toepassing op alle informatie die we van je verzamelen. De informatie die je opgeeft op onze website www.fitch.nl én bij onze online psychometrische analyses.

Bedrijfsgegevens Fitch

Fitch B.V. staat ingeschreven op de Heiligenbergerweg 1b in Leusden, met postcode 3833 AC. Het bezoekadres van Fitch is Weerdsingel Westzijde 33A te Utrecht met postcode 3513 BC. Fitch staat ingeschreven bij de KVK onder nummer 30222324.

Waarom leggen wij jouw persoonsgegevens vast?

De Fitch analyse is een psychometrische analyse. Met behulp van de Fitch analyse worden persoonskenmerken meetbaar gemaakt, zodat met die kennis mensen optimaal kunnen worden ingezet en/of begeleid. De Fitch analyse leidt tot een Fitch rapportage. Dit is het concrete resultaat van de antwoorden van de deelnemer op de persoonlijke vragen en het bewerken van deze antwoorden, en deze mag dus nimmer gebruikt worden voor andere doeleinden dan deelnemers te helpen in hun zelfinzicht en hun persoonlijke ontwikkeling.

Om de persoonskenmerken goed scherp te krijgen verzamelen we gegevens over de persoon, zoals natuurlijke voorkeursstijlen in termen van gedrag en drijfveren, en cognitieve capaciteiten. Voor wetenschappelijk onderzoek verzamelen we sekse, leeftijd, opleidingsniveau. Ook verzamelen we gegevens over het werkzaam bestaan zoals werkervaring, werktevredenheid en aard van de huidige werkzaamheden. Tot slot worden contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) opgeslagen, zodat we met jou kunnen communiceren.

Op de website Fitch.nl worden contactgegevens gevraagd wanneer je interesse toont in de Fitch dienstverlening, zodat we contact met je op kunnen nemen.

Wie heeft inzage in jouw persoonsgegevens?

Fitch leidt, naast haar eigen medewerkers, HR-professionals en coaches van andere bedrijven op tot Fitch consultant. Deze bedrijven bieden zelfstandig Fitch analyses aan voor werkzoekende of werkzame mensen. De opgeleide Fitch consultant(s) en de backofficemedewerker die het Fitch platform beheert van het externe bedrijf dat jou een Fitch analyse heeft aangeboden, hebben inzage in jouw persoonsgegevens. Om de dienstverlening van Fitch mogelijk te maken hebben daarnaast ook de medewerkers werkzaam bij Fitch inzage in jouw persoonsgegevens. Tot slot heeft onze IT-leverancier Foriety beschikking over jouw persoonsgegevens. In opdracht van Fitch zorgen zij voor de software-ontwikkeling van de Fitch analyses, de digitale opslag en beveiliging van de persoonsgegevens.

Met zowel bedrijven die Fitch inzetten als met onze IT-leverancier zijn verwerkersovereenkomsten vastgelegd waarin afspraken zijn gemaakt op welke wijze zorgvuldig met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Deze contracten zijn opgesteld volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonsgegevens worden nooit zonder jouw toestemming aan derden verstrekt.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Contactgegevens, zoals naam en e-mailadres, worden 3 jaar bewaard nadat ze zijn ingevoerd. De termijn van 3 jaar is gebaseerd op de geldigheidsduur van de data die is verzameld met de Fitch analyse. Binnen deze termijn kun je als respondent je data opvragen.

Na deze termijn worden de contactgegevens verwijderd, zodat overige data zoals natuurlijke voorkeursstijlen en werkstijlen niet meer tot individuele personen te herleiden zijn. De overige gegevens zoals voorkeursstijlen en werkstijlen worden geaggregeerd tot groepsbestanden en blijven opgeslagen in de Fitch database. Deze data worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, zodat de Fitch analyses kunnen worden verbeterd. Ook gebruiken we de data om op groepsniveau verschillen en overeenkomsten te onderzoeken tussen sekse, leeftijd, opleidingsniveau, vakdisciplines en taakverantwoordelijkheden.

Wat doet Fitch met cookies?

Onze Fitch.nl website maakt gebruik van "cookies" om jouw ervaring van onze website beter te kunnen laten lopen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de webpagina server op je harde schijf wordt opgeslagen.

Eén van de primaire doelen van onze cookies is om jou tijd te besparen. Een cookie onthoudt bijvoorbeeld welke pagina’s je op Fitch.nl hebt bezocht en welke gegevens je hebt ingevuld, zodat je bij een volgend bezoek sneller op de website kunt navigeren.

Daarnaast worden cookies gebruikt om je zoekgedrag op de website bij te houden. We kunnen bijvoorbeeld bestuderen welke pagina’s op Fitch.nl veel worden bezocht en welke pagina’s minder. Zo kunnen we onze website verbeteren.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Je kunt de instellingen van je browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als je daar de voorkeur aan geeft.

Hoe zijn jouw persoonsgegevens beveiligd?

De website Fitch.nl en de portal waar de persoonsgegevens voor de Fitch analyses zijn opgeslagen zijn beschermd met een Secure Socket Layer (SSL) beveiliging. Deze beveiliging codeert alle gevoelige informatie onherkenbaar voordat het verzonden wordt.

Daarnaast gebruiken onze IT-leverancieren OWASP ZAP tools om op veiligheidslekken te screenen. Ook is een onafhankelijke penetratietester ingezet om de veiligheid te verbeteren. Onze portal waar Fitch consultants op inloggen is beveiligd met een 2-factor authenticatie van Google.

Heb je controle over je eigen gegevens?

Je hebt recht op inzage, correctie/aanvulling, verwijdering en opname van jouw persoonsgegevens binnen de bewaartermijn. Je kunt de gegevens opvragen bij het bedrijf dat jou de Fitch analyse beschikbaar heeft gesteld. Met Fitch kun je contact zoeken via de telefoon (088 556 1490) of per e-mail ([email protected]).

Tevens heb je recht op het intrekken van eerder verleende toestemming die je ons hebt gegeven om je gegevens te verwerken. Fitch of de Fitch-gecertificeerde partij zal vanaf dat moment je gegevens niet meer gebruiken en verwijderen vanaf het moment dat de toestemming wordt ingetrokken.

Ook kun je een klacht indienen wanneer je het idee hebt dat er niet goed met je gegevens om is gegaan. Dit kun je doen via de gebruikelijke kanalen, telefoon (088 556 1490) of per e-mail ([email protected]).

1 maart 2024, Utrecht

Download PDF (Nederlands)

Download PDF (Engels)