Nicolas Pop

Fitch psycholoog & oprichter

'Mijn naam is Nicolas Pop. Zeven jaar geleden heb ik Fitch opgezet. In die zeven jaar heb ik kunnen leven van de verkoop en doorontwikkeling van een prachtig persoonlijkheidsinstrument, het Fitch Model. Maar deze zeven jaar waren ook een dekmantel waaronder ik mijn eigen persoonlijke zoektocht “wat wil ik met mijn leven?” kon verbergen. Of beter gezegd: een vloermat waaronder ik deze existentiële vragen kon vegen zoals verloren broodkruimels op de keukenvloer.

Lang wist ik mijzelf wijs te maken dat ik op het goede spoor zat. Het was toch ontstaan uit een origineel liftverhaal? Ik kon toch volledig bepalen zelf bepalen ik deed? Met deze oorspronkelijke wijsheden wist ik mezelf lang zoet te houden. Totdat de rek eruit was. De organisatie niet meer verder groeide. En mijn energie om me voor Fitch in te zetten afnam.

Steeds beter realiseerde ik me, dat we ons niet konden onderscheiden van duizenden andere persoonlijkheidstesten. Dat HR wel verveeld was van de volgende ‘kleurenkaart’. Omdat we toch niet zo origineel waren als ik dacht dat we waren. Maar vooral omdat ook ík slechts een vaag vermoeden had waarom ik deed wat ik deed. Met weemoed kan ik nu nog wel eens terugdenken aan de eerste slogan die we bij het ontstaan van Fitch hadden verzonnen:

Ontwaarde ik bij mijzelf nu een balk in mijn oog terwijl ik mijn dienstverlening anderen hielp hen spreekwoordelijk van splinters te ontdoen?

Hoe goed was mijn eigen zelfbeeld? Dit was in de eerste jaren van mijn werkende bestaan gestoeld op illusionaire waarden als vrijheid en onafhankelijkheid. Ik deed alles om los te staan. Al mijn levenstijd stopte ik in het opbouwen van mijn eigen bedrijf. In mijn vrije tijd probeerde ik zoveel mogelijk te reizen. Totdat ik echt los stond, van alles en iedereen. En ik zelfs mijn dierbare liefdesrelatie van acht jaar om zeep had geholpen.

Dat was het keerpunt waarop ik me realiseerde dat ik zelf leed aan een erg gebrekkig zelfbeeld. Het roer moest om, het pad dat ik bewandelde liep namelijk dood. Vijf dagen werken schroefde ik terug naar drie-en-een-half. Ik nam collega’s aan om de werklast te verlichten. De eerste overwinning op mijn onafhankelijkheid. Ik ging zingen. Ik startte een cursus tekenen van naaktmodellen. Als tegenwicht tegen al mijn cognitieve geratel. En tot slot de meest kwetsbare stap: ik zocht zelf een psychotherapeut om gezamenlijk alle balken in mijn ogen te bestuderen. Het was de hoogste tijd om mijn eigen angsten onder ogen te komen.

Zij leerde mij in te zien dat mijn zogenaamde onafhankelijkheid een reactie was op mijn beknellende opvoeding en aan regels gebonden schooltijd. Ik gedroeg me slechts ‘tegenafhankelijk’. Ze leerde me dat onafhankelijkheid alleen kan bestaan bij de gratie van de ander. Dat onafhankelijkheid vervliegt als je op de motor over de bergen van Zuid-Amerika raast. Dat onafhankelijkheid begint bij werkelijk onder ogen zien wat je eigenschappen zijn. Je krachtige én je meer kwetsbare trekjes die je liever voor anderen en jezelf verborgen houdt.

Twee jaar heb ik gewerkt aan mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, terwijl ik de organisatie Fitch leidde. Nu ben ik in fase terechtgekomen dat ik met Fitch de volgende stap wil zetten. Daaruit is de lancering van het Fitch Traject naar voren gekomen.

Al die zeven jaren heb ik me verbaasd waarom mensen zo weinig met de concrete antwoorden van het Fitch Assessment deden. Totdat ik zelf aan den lijve ondervond hoe kwetsbaar het is om je werkelijk persoonlijk te ontwikkelen. Hoe ingewikkeld zelfkennis in elkaar steekt. Carl Jung schreef ooit, ‘de mens kent zijn geest net zo goed als hij zijn lichaam kent’. Een spiegel is niet voldoende om persoonlijke ontwikkeling vorm te geven. Daarvoor is een proces nodig. En precies daar is het Fitch Traject voor bedoeld.

Met het Fitch Traject wil ik het taboe op geestelijke therapie doorbreken. Tegelijk wil ik de doorgeslagen wereld van persoonlijke ontwikkeling met concreetheid verstevigen. 90.000 mensen staan er op dit moment op de wachtlijst van de geestelijke gezondheidszorg. Ingewikkelde persoonlijkheidsproblematiek en trauma horen thuis bij de gezondheidspsycholoog. Maar veel mensen op die wachtlijst hebben werk-gerelateerde vraagstukken. Burnout is beroepsziekte nummer 1 geworden. Met Fitch wil ik een mooie plek voor persoonlijke ontwikkeling worden waar we deze mensen kunnen helpen.

Heb ik daarvoor het geschikte profiel? Dat is aan jou om uit mijn Fitch profiel te ontdekken.

#fitchyourtalent

Neem direct contact op!

10    0

13    0

10    1

8    1

5    0

4    0

#BEN JIJ EEN VOLGER?
Mail femmie@fitch.nl Bel 088 556 1490 Stuur een WhatsApp

Concordiastraat 68, studio 128
3551 EM Utrecht