fbpx

De Fitch

Klaar voor de demonstratie?

 Zelfkennis is de basis voor geluk

Geluk in je werk vindt je pas wanneer je weet wat je kunt en wat je wilt. Het Fitch Assessment is een online persoonlijkheidsonderzoek dat je binnen een half uur inzicht geeft in je belangrijkste kwaliteiten, kwetsbaarheden en ontwikkelmogelijkheden.

Het Fitch Assessment is gebaseerd op de Fitch Methode en kent drie onderdelen:

  1. een vragenlijst die betrekking heeft op je gedrag
  2. een vragenlijst die betrekking heeft op je waarden
  3. een aantal vragen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek

Om deel te nemen aan een Fitch is het vereist dat je een sleutel bezit waar je mee kunt inloggen. Deze sleutel kun je aanvragen bij Fitch of bij één van de gerelateerde Fitch Masters. Het doorlopen van het persoonlijkheidsonderzoek neem 30 tot 40 minuten in beslag en kun je doen op iedere apparaat met internetverbinding.

Het Fitch Assessment bestaat uit drie vragenlijsten

Voorkeursgedrag

De vragenlijst met betrekking tot het gedrag heeft als doel jouw voorkeursgedrag in beeld te brengen. Bij de gedragsvragenlijst word je gevraagd steeds een verplichte keuze te maken tussen twee stellingen. In sommige situaties kan het voorkomen dat beide stellingen op jou van toepassing zijn. Of allebei niet. Toch word je gevraagd een keuze te maken. Denk niet te lang na over de keuze – er bestaat geen goed of fout – maar probeer steeds intuïtief door de vragen heen te lopen. De eerste vragenlijst bestaat uit 128 vragen.

Waarden

De vragenlijst met betrekking tot waarden gaat over welk gedrag je belangrijk vindt en je energie geeft. In de vragenlijst word je gevraagd 10 punten te verdelen over 4 stellingen afhankelijk van hoe belangrijk een bepaalde stelling voor je is. Ook hier geldt; er bestaat geen goed of fout, dus probeer de vragen intuïtief te beantwoorden. Deze vragenlijst bestaat uit 16 vragen.

Onderzoeksvragen

De laatste vragenlijst is opgenomen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek. Op basis van geanonimiseerde groepsdata doen we onderzoek naar de rol van persoonlijkheid en werkbevlogenheid. Deelname aan deze vragenlijst is vrijwillig maar wordt erg op prijs gesteld!

Meer weten over…

Hoe werkt de…

zwarte driehoek